Branschordlista

Branschordlista

Applikation

En applikation är ett annat ord för det program som användaren av IAR Systems verktyg utvecklar, och som kommer att köras på en processor i ett inbyggt system.

Arkitektur

En processorarkitektur är en specifik kombination av integrerad krets-design och instruktioner som styr hur processorn fungerar.

ARM

ARM Holdings plc är ett multinationellt företag som licensierar en standarddesign för processorer som de säljer till processorleverantörer världen över. IAR Systems är den verktygsleverantör som stödjer flest ARM-processorer av alla på marknaden för inbyggda system.

Chip

Ett annat ord för integrerad krets

C-RUN

En tilläggsprodukt till IAR Embedded Workbench som analyserar kod när den körs i utvecklarens applikation. Genom att använda C-RUN kan utvecklare tidigt i utvecklingsprocessen upptäcka eventuella felaktigheter och buggar.

C-STAT

En tilläggsprodukt till IAR Embedded Workbench som utför statisk kodanalys. Genom att använda C-STAT kan utvecklare säkerställa såväl kodens kvalitet på ett tidigt stadium såsom efterlevnad av regler och kodningsstandarder.

Debugprob

En debugprob är ett elektroniskt verktyg som mäter hur processorn arbetar när programkoden körs och därför kan användas för att lokalisera problem och fel i programmet som programutvecklaren har skapat.

Debugger

En debugger är ett datorprogramvara som hjälper programmeraren att lokalisera problem och fel i programmet som han/hon har skapat, genom att analysera och visa vad som händer ”under ytan” när programkoden körs, ofta med hjälp av en debugprob.

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench är en programvara och en uppsättning utvecklingsverktyg som används av utvecklare för att skapa kod till små och medelstora (8-, 16-, 32-bitars) processorer i inbyggda system som styr digitala produkter.

Inbyggt system

Ett inbyggt (dator)system består av en eller flera mikroprocessorer med tillhörande kretsar samt den programvara som körs i systemet. Inbyggda system styr funktioner hos digitala produkter som industrirobotar, backkameror, kreditkortsläsare, diskmaskiner o.s.v. IAR Systems kunder utvecklar och marknadsför produkter som drivs av inbyggda system.

Integrerad krets (IC)

En integrerad krets är en liten, vanligtvis rektangulär bricka i materialet kisel. På den sitter mikrometerstora transistorer, ibland fler än en miljon till antalet.

Internet of Things

Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att saker, såsom maskiner, fordon och hushållsapparater, samt varelser och människor, utrustas med sensorer och processorer och kan därmed uppfatta sin omvärld och kommunicera med den.

Kompilator

En kompilator är ett (eller flera sammankopplade) datorprogram som omvandlar källkod som skrivits i ett programmeringsspråk till instruktioner som mikroprocessorn kan förstå och utföra.

Källkod

Källkod, även kallad programtext, programkod eller ibland bara program eller kod, utgörs av instruktioner, data och kommentarer i ett givet programspråk. Det är i form av källkod som utvecklaren skriver, rättar och förändrar.

Mikroprocessor

En mikroprocessor består av en (eller ett mycket litet antal) integrerade kretsar. Kretsarna kombinerar funktionerna hos en dators centralenhet (CPU) med lagring av kod och data.

Processor

När ordet används i samband med IAR Systems produkter, är processor en förkortning för mikroprocessor.

Renesas

En av världens största processorleverantörer med bred produktportfölj och med långvarigt samarbete med IAR Systems. IAR Systems är den verktygsleverantör som stödjer flest Renesas-processorer på marknaden för inbyggda system.

Utvecklingsverktyg

I samband med IAR Systems produkter syftar utvecklingsverktyg på IAR Embedded Workbench som är en komplett uppsättning utvecklingsverktyg. Verktygen är programvara som utvecklaren använder för att skapa sina egna program. De viktigaste av dessa är en editor att skriva källkoden i, en kompilator för att omvandla källkoden till instruktioner som processorn kan använda, en länkare som bygger ihop olika mindre programbitar till ett applikationsprogram, och en debugger som används för att hitta problem med programmet.

8-, 16-, 32-bitar

Processorarkitekturer varierar i komplexitet och storlek. IAR Systems utvecklingsverktyg används för att utveckla inbyggda system baserade på 8-, 16-, och 32-bitarsprocessorer. Numren syftar på hur mycket kod och data som processorn kan bearbeta. Generellt sett gäller regeln att ju större arkitekturen är, desto mer kraftfull är processorn.

Källor: IAR Systems, Wikipedia, IDG:s ordlista.

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies