Ledning

Ledning

Ledningen i IAR Systems Group AB

Stefan Skarin

Verkställande direktör

Stefan är VD för IAR Systems sedan april 2009. Stefan är styrelseledamot i IAR Systems Group AB (tidigare Intoi AB) sedan 2002 och verkställande direktör sedan februari 2008 (dessutom VD mellan åren 2001-2006). Som VD för Intoi var Stefan drivande i Intois förvärv av IAR Systems under 2005 samt Intois fokusering på IAR Systems under 2011. Stefan har över 20 års erfarenhet inom IT och mjukvaruindustrin, bland annat som försäljningschef i Adobe Norden, VD i Interleaf Norden samt ett flertal ledande internationella befattningar i Oracle Corporation. Stefan föddes 1962 och har utbildningar från IHM Business School samt ekonomikurser vid Stockholms universitet. 

Aktieinnehav via kapitalförsäkring.

Stefan Ström

Finansdirektör

Stefan är CFO för IAR Systems sedan april 2009. Stefan har varit operativ chef (COO), verkställande direktör 2006-2008 och finanschef på IAR Systems Group AB sedan 1997 (tidigare Intoi AB). Stefan var drivande bakom förvärvet av IAR Systems under 2005 och Intois fokusering på IAR Systems under 2011. Stefan föddes 1958 och är utbildad civilekonom från Lunds universitet

Aktieinnehav: Via kapitalförsäkring, samt 310 B-aktier (fru/barn).

Petter Edman

Teknikdirektör

Petter har arbetat inom IAR Systems i över 20 år i ett antal positioner inom teknikutveckling. Dessförinnan har Petter mångårig erfarenhet av telekombranschen, tidigare bland annat som teamledare för Ellemtel, en FoU-organisation som ägdes gemensamt av Ericsson och svenska Telecom.

Petter har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, med inriktning på datateknik, från Universitetet i Uppsala.

Aktieinnehav: 10.000 B-aktier.

Susanne Dahlén

Utvecklingschef

Susanne har arbetat på IAR Systems sedan 1995 på olika poster, som supportingenjör, tekniksribent/informationsarkitekt, och dokumentationschef. Susanne föddes 1965 och har studerat datavetenskap och språk på Uppsala Universitet.

Inget aktieinnehav.

Mats Ullström

Operativ chef/Produktdirektör

Mats har arbetat på IAR Systems sedan 2001. Dessförinnan arbetade Mats bland annat som Professional Services Manager på Mimer Information Technology och som mjukvarukonsult på Programator Consulting AB.

Mats föddes 1963 och har en Master of Computer Science examen från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 2.000 B-aktier.

Carl Johan Toll

IT Chef

Carl Johan föddes 1962 och har studerat matematik och datateknik på Uppsala universitet, och har arbetat på IAR Systems sedan augusti 2014. Innan det arbetade han nio år som IT chef hos SDR Svensk Direktreklam och 15 år hos Nocom i flera olika roller

Aktieinnehav: 2000 B-aktier.

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.