Styrelse

Styrelse

Styrelsen för IAR Systems Group.

Maria Wasing, Styrelseordförande

Maria Wasing är född 1970 och har en Bachelor of Arts med inriktning på marknadsföring och organisation från University of Arkansas at Little Rock. Maria har mer än 20 års erfarenhet från mjukvarubolag och onlinebranschen och Maria har under den tiden haft ledande roller inom marknadsföring , kommunikation, försäljning och partner strategi på företag som EPiServer och Industri-Matematik.  Hon är utöver sin roll som styrelseordförande på IAR Systems även CMO på Axiell och ledamot i Lundalogik. 

Aktieinnehav: 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Stefan Skarin, Ordinarie ledamot

Stefan är VD för IAR Systems sedan april 2009. Stefan är styrelseledamot i IAR Systems Group AB (tidigare Intoi AB) sedan 2002 och verkställande direktör sedan februari 2008 (dessutom VD mellan åren 2001-2006). Som VD för Intoi var Stefan drivande i Intois förvärv av IAR Systems under 2005 samt Intois fokusering på IAR Systems under 2011. Stefan har över 20 års erfarenhet inom IT och mjukvaruindustrin, bland annat som försäljningschef i Adobe Norden, VD i Interleaf Norden samt ett flertal ledande internationella befattningar i Oracle Corporation. Stefan föddes 1962 och har utbildningar från IHM Business School samt ekonomikurser vid Stockholms universitet

Aktieinnehav via kapitalförsäkring

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Kent Sander, Ordinarie ledamot

Kent Sander,  född 1953,  är Civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Kent är styrelseordförande i Tobii, Mr Green & Co och OnePhone Holding, ledamot i Expander Business Consulting, Edgeware, DMP Microlearning och Triboron. Erfarenhet: Kent har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska itföretag. Kent har varit VD för TruePosition, och haft en lång karriär inom Ericsson där han bland annat varit Executive VP Sales i USA.

Aktieinnehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoendei förhållande till bolagets större aktieägare.

Lisa Kaati, Ordinarie ledamot

Lisa Kaati är född 1975 och har doktorerat i datavetenskap på Uppsala Universitet och har även en Executive MBA från Stockholms Universitet. Lisa arbetar som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom området säkerhetsinformatik. Hon är vidare biträdande programchef för IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova m.fl., som bland annat fokuserar på hur IoT kan användas för en innovativ samhällsutveckling.

Aktieinnehav: 100 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoendei förhållande till bolagets större aktieägare.

 

 

Jonas Mårtensson, Ordinarie ledamot

Jonas är född 1963 och ledamot sedan 2010. Han är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas är Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB, ledamot i Doro AB, DistIT AB, Alcadon Holding AB samt JNM Invest AB. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.