Total Security

Embedded Trust is here!

Define
Create
Program
Ensure
Deliver

Explore

Styrelse

Styrelse

Styrelsen för IAR Systems Group.

Maria Wasing, Styrelseordförande

Maria Wasing är född 1970 och har en Bachelor of Arts med inriktning på marknadsföring och organisation från University of Arkansas at Little Rock. Maria har mer än 20 års erfarenhet från mjukvarubolag och onlinebranschen och Maria har under den tiden haft ledande roller inom marknadsföring , kommunikation, försäljning och partner strategi på företag som EPiServer och Industri-Matematik.  Hon är utöver sin roll som styrelseordförande på IAR Systems även CMO på Axiell och ledamot i Lundalogik. 

Aktieinnehav: 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Stefan Skarin, Ordinarie ledamot

Stefan är VD för IAR Systems sedan april 2009. Stefan är styrelseledamot i IAR Systems Group AB (tidigare Intoi AB) sedan 2002 och verkställande direktör sedan februari 2008 (dessutom VD mellan åren 2001-2006). Som VD för Intoi var Stefan drivande i Intois förvärv av IAR Systems under 2005 samt Intois fokusering på IAR Systems under 2011. Stefan har över 20 års erfarenhet inom IT och mjukvaruindustrin, bland annat som försäljningschef i Adobe Norden, VD i Interleaf Norden samt ett flertal ledande internationella befattningar i Oracle Corporation. Stefan föddes 1962 och har utbildningar från IHM Business School samt ekonomikurser vid Stockholms universitet

Aktieinnehav via kapitalförsäkring

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

Kent Sander, Ordinarie ledamot

Kent Sander,  född 1953,  är Civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Kent är styrelseordförande i Tobii, Mr Green & Co och OnePhone Holding, ledamot i Expander Business Consulting, Edgeware, DMP Microlearning och Triboron.  Kent har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella telekom- och högteknologiska itföretag. Kent har varit VD för TruePosition, och haft en lång karriär inom Ericsson där han bland annat varit Executive VP Sales i USA.

Aktieinnehav: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoendei förhållande till bolagets större aktieägare.

Lisa Kaati, Ordinarie ledamot

Lisa Kaati är född 1975 och har doktorerat i datavetenskap på Uppsala Universitet och har även en Executive MBA från Stockholms Universitet. Lisa arbetar som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom området säkerhetsinformatik. Hon är vidare biträdande programchef för IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram, finansierat av Vinnova m.fl., som bland annat fokuserar på hur IoT kan användas för en innovativ samhällsutveckling.

Aktieinnehav: 100 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoendei förhållande till bolagets större aktieägare.

 

 

Helena Nordman-Knutson, Ordinarie ledamot

Helena Nordman-Knutson,  född: 1964,  är Executive Director, Partner Hallvarsson & Halvarsson.  Helena har en Pol mag från Helsingfors Universitet samt Ekon. mag från Svenska Handelshögskolan/Hanken i Helsingfors. Hennes övriga styrelseuppdrag är styrelseledamot i Excel Composites, ledamot samt ordförande revisionsutskottet i Alimak Group samt ledamot i Rejlers styrelse och revisionsutskott. Ledamot i Bygga Bostäder (onoterat). Helena har 20 års erfarenhet från den finansiella marknaden som sektoransvarig analytiker inom teknologi och telekom på investmentbanker (Pareto Öhman, Orkla Securities & SEB Enskilda). Helena har förutom nuvarande styrelseuppdrag tidigare varit ledamot i CLX Networks, Transmode Systems och Sensys Gatsos styrelser.

Aktieinnehav: Inget aktieinnehav. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies