Investment Case

Investment Case

IAR Systems är ett lönsamt företag med ett unikt erbjudande, en central roll i väletablerade partnernätverk och nya tillväxtmöjligheter.

IAR Systems är världens ledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag inom många olika branscher som exempelvis industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustri. Den förstklassiga teknik och service som IAR Systems erbjuder gör det möjligt för kunderna att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer.

Ett lönsamt tillväxtföretag

Med sin ledande teknologi befinner sig IAR Systems i en unik marknadsposition. Företaget startades för mer än 30 år sedan och har sedan dess kontinuerligt utvecklat och förfinat sina produkter för att möta kundernas efterfrågan. Huvudkontoret ligger i Uppsala men genom företagets globala räckvidd kan mer än 95 procent av omsättningen hänföras till marknader utanför Norden. Den huvudsakliga produktutvecklingen sker i Uppsala men även till viss del i USA. Därutöver finns försäljnings- och supportkontor i Sverige, Tyskland, Frankrike, Japan, Kina, Korea och USA. Via distributörer är IAR Systems representerat i ytterligare 43 länder. Företagets affärsmodell är licensbaserad. IAR Systems säljer en licens till en användare som då får rättighet att använda programvaran IAR Embedded Workbench. Modellen är flexibel och kan anpassas beroende på hur många programvaruanvändare som kunden behöver. Denna modell skapar en nära relation till kunderna samtidigt som den genererar ett jämnt kassaflöde. Utöver detta fokuserar företaget på marknader där företaget bedömer att det finns stor potential som exempelvis fordonsindustrin samt Internet of Things. Som en del av IAR Systems satsning på Internet of Things har företaget tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics för Renesas Synergy Platform, som erbjuder en helhetslösning för innovativ produktutveckling. Avtalet med Renesas innebär att IAR Systems kompletterar sin licensbaserade affärsmodell med en royaltybaserad. Det nya avtalet med Renesas innebär en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. För en kund i den nya modellen får IAR Systems intäkter under hela den tid som kundens produkter produceras, vilket kan handla om många år.

Teknik i framkant

I en allt mer digitaliserad värld är den programvara som IAR Systems erbjuder en förutsättning för att utveckla smarta produkter. Smarta produkter finns idag i alla branscher – från konsumentelektronik, medicinteknik och sjukvård, till tillverkningsindustri och fordonsindustri. Alla smarta produkter har ett inbyggt system som styrs av en eller flera processorer. Utvecklaren behöver en programvara för att kunna programmera in instruktioner i processorn som ska styra den smarta produkten. IAR Systems programvara IAR Embedded Workbench hjälper utvecklare att programmera dessa processorer så att de fungerar och fyller sin funktion i det inbyggda systemet. Denna kompletta programvara gör att kundernas produktutveckling underlättas, effektiviseras och kvalitetssäkras. IAR Embedded Workbench finns i ett antal olika varianter för att matcha olika typer av processorer och uppdateras kontinuerligt med förfinad funktionalitet och stöd för nya processorer för att möta kundernas och marknadens behov. Totalt stödjer IAR Embedded Workbench mer än 11 000 processorer inom 8-, 16-, och 32- bitarsarkitekturer, något som är en viktig förklaring till IAR Systems unika position på marknaden. Det breda stödet skapar en stor flexibilitet och nytta för kunderna. Kunderna kan behålla sin utvecklingsmiljö även om de har för avsikt att byta processor, för exempelvis ett nytt projekt, och kan dessutom återanvända 70–80 procent av tidigare utvecklad kod. Det ger en stor besparing i både tid och resurser. IAR Systems produktportfölj är under ständig vidareutveckling och under de senaste åren har IAR Systems kompletterat portföljen ytterligare genom att erbjuda tilläggsprodukter som underlättar kundens dagliga arbete. Förutom att dessa innebär lönsam merförsäljning så innebär en bredare produktportfölj att IAR Systems ytterligare stärker sin konkurrenskraft. Till alla kunder som köper programvara kan IAR Systems erbjuda ett komplett supportavtal som ger kunden tillgång till tekniskt stöd samt kontinuerliga produktuppdateringar. Supportavdelningen på IAR Systems är välkänd och uppskattad för sin mångåriga erfarenhet och goda kunskap, något som ger kunden mervärde.

Engagerat team med servicefokus

IAR Systems globala organisation och stora passion för produktutveckling och teknik lockar till sig kompentenser och talanger i alla länder där företaget är verksamma. Medarbetarnas olika kulturella bakgrund, unika perspektiv och lokalkännedom är viktiga bidragande faktorer till den starka närvaro IAR Systems har över hela världen, något som gör att företaget kan möta kunden på dess marknad. Genom att medarbetarna delar kunskaper och erfarenheter skapar IAR Systems de mest konkurrenskraftiga kundlösningarna.

Internet of Things driver tillväxt

Marknaden står inför ytterligare tillväxt driven av Internet of Things i takt med att fler och fler inser potentialen som finns inom detta område. Under de senaste åren har uppkopplade produkter och tjänster ökat enormt och 2020 beräknas det finnas mer än 50 miljarder uppkopplade produkter. Så gott som alla branscher har enheter eller produkter som kan utvecklas ytterligare genom förbättrad kommunikation och anslutning. Möjligheterna med Internet of Things är därför stora och finns inom allt från fordonsindustri, hälsa och sjukvård till logistik, smarta städer och industriautomation. IAR Systems möjliggör Internet of Things och innovation inom området genom att koppla ihop produkter med teknik. Med sin teknik och starka marknadsposition står IAR Systems väl rustade att möta kundernas behov av stabila och kompletta lösningar för effektiv produktutveckling inom Internet of Things. Samarbetet med Renesas kring Renesas Synergy Platform är en del av företagets satsning på Internet of Things.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies