VD har ordet

VD har ordet

Ett spännande år där vår ledande teknik är avgörande

Vi har funnits länge i branschen för inbyggda system och ur många aspekter längre än de flesta andra. Branschen är historiskt sett väldigt konservativ med samma mönster i affärsutveckling, samma relationer i nya skepnader och samma lösningar i botten på nya produkter. 2017 blev året då vi utvecklades utanför vår traditionella sfär.

Med utgångspunkt i vår ledande teknik och starka organisation har vi under de senaste åren stökat om i det traditionella i branschen och utvecklats åt nya håll. I år har vi lyckats extra väl med detta, dels med en nyfunnen relation med Express Logic, dels delägandet i Secure Thingz och dels samarbete med Amazon Web Services (AWS) som är en ny aktör både för oss och för branschen. Det finns mer att läsa om dessa relationer senare i årsredovisningen. Här vill jag istället beskriva varför dessa relationer är viktiga för oss och vår framtid. Under de senaste åren har vi pratat mycket om den snabbt ökande komplexiteten i produktutveckling hos våra kunder. Det är inte bara nya funktioner och krav på energisnålhet som ökar pressen, utan även önskemål om att produkterna som utvecklas i större utsträckning ska kopplas upp mot andra produkter, till interna nätverk eller till internet. När vi har frågat våra kunder pekas ofta trådlösa funktioner ut som det mest utmanande en utvecklare kan stå inför. Branschens sätt att möta kundernas ökade behov av mindre komplexitet är att baka ihop produkter och lösningar till en så kallad plattform för utvecklaren. Först ut i detta var Renesas men det har fortsatt även i år och tydligast är det bland oss leverantörer.

Ett exempel är det samarbete som vi har med Express Logic kring våra respektive erbjudanden. Att AWS på allvar ger sig in i branschen för inbyggda system är kanske ingen överraskning med tanke på den potential som finns, men det är extra spännande. AWS, som är ett av världens ledande företag med stora resurser, fokuserar på att erbjuda molntjänster. Det skiljer sig väsentligt från att utgå från processorn som annars är det vanliga i vår bransch. Att både AWS och Renesas valt oss för vår teknik, kvalitet och organisation känns naturligtvis väldigt inspirerande och motiverande för framtiden. Att koppla upp en produkt innebär inte bara fördelar och kundnytta utan med det följer även en ökad sårbarhet och säkerhetsrisk för våra kunder och våra kunders kunder.

De två största säkerhetsriskerna är kanske inte det som syns mest i media. Dels handlar det om överproduktion av produkter, vilket innebär att det i tillverkningsprocessen produceras fler produkter i fabrikerna än vad våra kunder har beställt, dels handlar det om stöld av den utvecklade programvaran i själva produkten. Att stjäla den utvecklade programvaran kan vara enkelt då det går att hantera digital information betydligt lättare än fysiska produkter. Dessa säkerhetsrisker som blir mer och mer vanliga är kort beskrivet skälet till att vi ser möjligheter med vår investering i Secure Thingz. Genom den kan vi möjliggöra en ny produkt som fokuserar på att trygga våra kunders utveckling och ge dem sätt att skapa säkra produkter samt helt radera risken för överproduktion.

I allt det spännande som skett under 2017 är vår teknik och produktkvalitet avgörande. Dessutom erbjuder vi en global organisation som stöttar genom hela processen. Tillsammans spelar dessa faktorer en central roll i vår framgång under de senaste åren. Våra regioner har även i år utvecklats olika både över kvartalen och inom de olika länderna. Under året har det resulterat i mycket positiv utveckling i Asien och då främst Japan. Amerika och Europa har pendlat stort under året, men totalt sett redovisar dessa en tillväxt även om vi önskar att utfallet skulle vara större. Att nå över det magiska 100 miljoner kronor i rörelseresultat känns naturligtvis fantastiskt. För oss som alltid varit långsiktiga är vår tillväxt i 38 av de senaste 44 kvartalen betryggande.

En blick in i 2018 handlar om att förverkliga de planer vi och våra nya relationer har lagt för året. Det blir garanterat ett år med fler produkter, och kanske inte fler men närmare relationer. Vi behöver också bli tydligare i att beskriva vår styrka, vår omvärld och vår ambition. Via välkända vägar och via nyfunna stigar ska vi lotsa våra kunder, medarbetare, allianser och ägare till nya spännande upplevelser under 2018.

Stockholm den 8 mars 2018
Stefan Skarin,  VD,  IAR Systems Group AB

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies