VD har ordet

VD har ordet

Det är dags för mig att summera och reflektera över ännu ett år, något som alltid är lika roligt då jag tycker att jag har världens bästa jobb!

Med fokus på framtida innovationer

Under 2016 var en av de stora händelserna att vi tecknade avtal med Renesas kring Renesas Synergy Platform. Detta avtal och samarbete är ett resultat av den andra fasen av vår strategiska utveckling, en vidareutveckling som inleddes efter att vi under 2014 stabiliserat vår lönsamhet och överträffat vårt finansiella mål med över 20 procents rörelsemarginal. Efter att avtalet med Renesas blivit klart under 2016 så skiftade mitt fokus till att planera nästa fas i IAR Systems förädling.

Vår starka grund är fortsatt en affärsmodell med licensbaserade intäkter, och dessutom har vi en fantastisk teknik och lojala kunder. Vår stabila utveckling bygger på att vi fortsätter att genomföra vår strategiska planering lika framgångsrikt som de senaste åren. När vi tog sikte på marknaden för Internet of Things för några år sedan visste vi att vår teknik och våra stabila relationer på marknaden öppnar dörrar för att agera och fånga volymen i produkter snarare än i utvecklare. Detta är något som gör marknaden för Internet of Things väldigt intressant för oss. Det var också viktigt för oss att inte riskera varken vår finansiella stabilitet eller vårt oberoende. Därav blir det en viktig milstolpe att kunna summera året med ett exklusivt avtal med Renesas som ger oss royaltyintäkter på processorer med mycket små kostnader och obefintlig risk för oss. Det är också ett tydligt bevis på att vår ambition inte bara står i att stärka vår position kortsiktigt utan också att säkra vår position på längre sikt.

Innan jag fokuserar framåt för 2017 vill jag reflektera över utfallet av vårt strategiska genomförande av 2016. Amerika har haft ett utmanande år i att fånga den ökade efterfrågan på marknaden, något som jag vill vara tydlig med inte är en följd av externa faktorer utan en följd av vårt eget utförande. Vi arbetar intensivt för att förbättra detta. En region som däremot lyckats med att fånga marknadens efterfrågan är EMEA som under året har skapat en trygghet i vår försäljningstillväxt. APAC har haft ett stabilt år med viss variation mellan de olika marknaderna. Tidigt på året informerade vi om att vi har en pågående transaktion som skulle utöka vårt erbjudande och ge oss en position i den pågående konsolideringen. Dessvärre fullföljdes inte transaktionen vilket ledde till en avsaknad av en tydlig tilläggsprodukt, något som var planen för 2016. Under året har vi därför fokuserat mer på att stärka vårt befintliga produkterbjudande på flera olika områden.

Mitt löfte för 2016 var möten, relationer och förädling av våra produkter. Jag känner mig trygg i att tala om våra löften för 2017 då vi verkligen varit fokuserade och noggranna i vår planering för nästa fas i vår strategiska utveckling. In i 2017 tar vi med oss en finansiellt resultat som aldrig varit bättre, oavsett om man ser till omsättning, resultat eller kassaflöde. Vi tar också med oss en tydlig strategisk plan och har inför 2017 investerat, rekryterat och organiserat för att möjliggöra tydligt fokus framåt.

På världens bästa jobb står jag stadigt fokuserad på vår taktiska vardag, med tankar på hur vi ska fullfölja vår ambition och med hjärtat mot våra medarbetare, kunder och partners. Blicken har jag tydligt fokuserad på våra egna och kunders framtida innovationer. 

Vi ses,  Stefan

© IAR Systems 1995-2018 - All rights reserved.