Social ansvarstagande

IAR Systems policy för socialt ansvarstagande är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och med så hög affärsetik som möjligt. Integritet, ärlighet, rättframhet och hederlighet är av största vikt i alla affärs- och samhällsrelationer.

Koncernen förväntar sig att alla anställda är ärliga i sina kontakter med kunder, leverantörer och konkurrenter, och att de utför sina arbetsuppgifter på ett sätt som upprätthåller företagets goda namn och rykte.

Koncernen har antagit riktlinjer för att agera på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Detta inbegriper att kontinuerligt hålla sig informerad om och följa relevanta lagar, förordningar och internationella konventioner samt att analysera sin verksamhet med hänsyn till socialt ansvarstagande.

Koncernen strävar dessutom efter att ständigt förbättra rutinerna för att minimera påverkan på miljön och arbetar aktivt med sociala frågor och mänskliga rättigheter. Koncernen uppmuntrar alla leverantörer att arbeta mot liknande mål för socialt ansvarstagande.

Inom ramen för hög affärsetik ingår också ett förbud mot mutor. Ingen av koncernens anställda får direkt eller indirekt erbjuda, ge, be om eller ta emot pengar, privilegier, särskilda förmåner, gåvor eller något annat föremål av värde i syfte att få, behålla eller styra en affär.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies