Press

IAR Systems Group AB (publ) halvårsrapport januari-juni 2012

Omsättningstillväxt 21 % och rörelsemarginal 13 %

 • Nettoomsättningen uppgick till 114,4 (94,7) MSEK, varav 56,4 (48,9) MSEK under andra kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,3 (9,2) MSEK, varav 7,3 (5,4) MSEK under andra kvartalet
 • Resultat före skatt uppgick till 15,3 (9,0) MSEK, varav 7,7 (5,3) MSEK under andra kvartalet
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick under perioden till 15,4 (9,1) MSEK och
  nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 42,6 (28,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (9,7) procent för perioden och till 12,9 (11,0) procent
  för andra kvartalet
 • Resultat per aktie före utspädning och räknat på resultat från kvarvarande verksamheter
  efter aktuell skatt uppgick till 1,23 (0,76) SEK, varav 0,61 (0,44) SEK för andra kvartalet
 • I lokal valuta ökade omsättningen för perioden med 19 % i USA, 14% i Europa och
  med 23 % i Asien jämfört med motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

 • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
 • IAR Systems debug probe I-jet levereras på alla marknader  
 • Avyttring av 300.000 egna aktier i maj till ett värde av 11,6 MSEK

Omsättningen och resultatet ökar

Alla regioner redovisar ökande omsättning. Under perioden är tillväxten störst i Asien men även övriga marknader fortsätter att visa tillväxt i jämförelse med föregående år. Under första halvåret ökade omsättningen i svenska kronor med 21 % till 114,4 MSEK. Omsättningen under andra kvartalet ökade med 7,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 15 %. Tillväxten i lokal valuta uppgick för perioden till 19 % i Amerika, 14 % i Europa och 23 % i Asien. Motsvarande tillväxt i lokal valuta för andra kvartalet uppgick till 13 % i Amerika, 8 % i Europa och 26 % i Asien.

Resultatförbättring som en följd av tillväxt

Resultatutvecklingen är positiv och rörelseresultatet ökade med drygt 6 MSEK för årets första sex månader och uppgick till 15,3 (9,2) MSEK, varav 7,3 (5,4) under andra kvartalet. Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras och var under första halvåret 13,4 % att jämföras med 9,7 % för första halvåret föregående år. Intäktsmixen under andra kvartalet innebar en något lägre rörelsemarginal 12,9 % (11,0%) jämfört med hela periodens 13,4%. För helåret 2011 uppgick rörelsemarginalen till 12,0%.

De närmaste kvartalen fortsätter vår fokus på marknadsaktiviteter med viktiga mässor i USA och Japan samt fler kund seminarier. Försäljningsmässigt fortsätter vi vår fokus att förädla vårt erbjudande för att passa våra större kunder och vår större försäljnings-organisation.

Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies