Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2014

Rörelseresultatet förbättrades med 40%

Rörelsemarginal 18,4% (14,0%)

Januari - Mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 62,0 (57,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (8,1) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 11,6 (8,1) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 13,8 (1,9) MSEK
  • Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 93,8 (46,7) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 18,4 (14,0) procent.
  • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 0,87 (0,64) SEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,69 (0,53) SEK och efter utspädning till 0,67 (0,49) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Lansering av C-RUN tilläggsprodukt för analys av utvecklad kod
  • Nyemission av 190.000 B-aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner tillförde bolaget 6,5 MSEK

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system*. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies