Press

IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2014

Tillväxt 12% och rörelseresultatet förbättrades 65%

Rörelsemarginal 20,3% (13,7%), EBITDA marginal 24,2 % (17,3%)

Januari – Juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 124,7 (113,8) MSEK
 • EBITDA uppgick till 28,9 (20,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,1 (15,8) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 24,5 (15,9) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till 30,5 (12,9) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 39,4 (30,3) MSEK
 • EBITDA marginalen uppgick till 23,2 (17,7) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,3 (13,9) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  1,85 (1,20) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,46 (1,05) SEK och efter utspädning till 1,46 (0,97) SEK

April - Juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,7 (56,1) MSEK
 • EBITDA uppgick till 15,2 (9,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,7 (7,7) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 12,9 (7,8) MSEK
 • EBITDA marginalen uppgick till 24,2 (17,3) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,3 (13,7) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  0,98 (0,55) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,77 (0,53) SEK och efter utspädning till 0,77 (0,49) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av C-RUN tilläggsprodukt för analys av utvecklad kod samt leverans av C-RUN för ARMs processorer
 • Nyemission av 287.500  B-aktier (varav 55.500 under registrering) till följd av utnyttjade teckningsoptioner tillförde bolaget 9,8 MSEK
 • Genom ett inlösenprogram  under årets andra kvartal har 62,7 MSEK överförts till aktieägarna

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies