Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2014

Tillväxt 18 %, rörelsemarginal 24 % och kassaflöde 24 MSEK

Januari-September 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 189,6 (168,7) MSEK
 • EBITDA uppgick till 47,3 (38,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,7 (31,2) MSEK
  Jämförelsetalet föregående år påverkades positivt med 4,0 MSEK av ett försäkringsärende.
  • Resultat före skatt uppgick till 40,1 (31,1) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
   till
   54,4 (30,7) MSEK
  • Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 57,2 (54,7) MSEK
  • EBITDA marginalen uppgick till 24,9 (22,5) procent

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 20,2 procent

 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,9 (18,5) procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende

föregående år uppgick till 16,1 procent

 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  3,12 (2,45) SEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,53 (2,02) SEK

Juli-September 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,9 (54,9) MSEK
 • EBITDA uppgick till 18,4 (17,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,6 (15,4) MSEK Jämförelsetalet föregående år påverkades positivt med 4,0 MSEK av ett försäkringsärende.
 • Resultat före skatt uppgick till 15,6 (15,2) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till
  23,9 (17,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 28,4 (32,6) procent

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 25,3 procent

 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,0 (28,1) procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende föregående år uppgick till 20,8 procent

 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  1,26 (1,25) SEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 (0,96) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av C-RUN för ARM som tilläggsprodukt
 • Nyemission av 287 500  B-aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner tillförde bolaget 9,8 MSEK
 • Istället för utdelning har aktieägarna tillförts 62,7 MSEK genom ett inlösenprogram  under årets andra kvartal

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies