Press

IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2014

Omsättning 256 MSEK, EBITDA 64 MSEK och kassaflöde 70 MSEK

Rörelsemarginal 21 %

Helår 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 255,7 (230,2) MSEK
 • EBITDA uppgick till 63,6 (50,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (41,3) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 53,6 (41,4) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till
  70,3 (40,7) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid årsskiftet till 68,4 (80,1) MSEK
 • EBITDA marginalen uppgick till 24,9 (22,0) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 (17,9) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  4,15 (3,20) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,37 (2,59) SEK och efter utspädning till 3,35 (2,58) SEK
 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 5,00 SEK per aktie inför årsstämman den 29 april 2015. Ordinarie utdelning föreslås uppgå till  4,00 SEK samt 1,00 SEK utöver ordinarie utdelning. Totalt innebär förslaget en utdelning om 63,2 MSEK.Oktober-December 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 66,1 (61,5) MSEK
 • EBITDA uppgick till 16,3 (12,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (10,1) MSEK Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,3) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
  till
  16,0 (10,0) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,7 (20,5) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,4 (16,4) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
  1,04 (0,76) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning  uppgick till 0,84 (0,58) SEK och efter utspädning till 0,84 (0,57) SEK

Väsentliga händelser under året

 • Lansering av C-RUN som tilläggsprodukt
 • Nyemission av 287 500  B-aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner tillförde bolaget 9,8 MSEK
 • Genom ett inlösenprogram  under årets andra kvartal har 62,7 MSEK överförts till aktieägarna

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies