Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2015

Omsättning 156 MSEK, EBITDA 47 MSEK

Rörelsemarginal 26 %, Kassaflöde 50 MSEK

Januari–Juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 156,0 (124,7) MSEK
 • EBITDA uppgick till 47,2 (28,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,0 (24,1) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 39,9 (24,5) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 50,0 (30,5) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 45,7 (39,4) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 30,3 (23,2) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 25,6 (19,3) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 3,06 (1,86) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,44 (1,46) SEK och
  efter utspädning till 2,44 (1,45) SEK

April–Juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,1 (62,7) MSEK
 • EBITDA uppgick till 23,5 (15,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (12,7) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 19,6 (12,9) MSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till 29,7 (24,2) procent
  • Rörelsemarginalen uppgick till 24,9 (20,3) procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 (0,78) SEK och
   efter utspädning till 1,21 (0,77) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt 

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies