Press

Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, tisdagen den 13 oktober 2015

Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2015 etablerat en valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen utgörs av Ulf Strömsten från Catella, Håkan Berg från Robur samt Tedde Jeansson.
Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2016 är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2016. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies