Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2015

Bästa kvartalet någonsin!

Januari–september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 235,8 (189,6) MSEK
 • EBITDA uppgick till 76,1 (47,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 65,0 (39,7) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 64,9 (40,1) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 70,6 (54,4) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 62,6 (57,2) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 32,3 (24,9) procent
 • Rörelsemarginalen uppgick till 27,6 (20,9) procent
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 4,96 (3,12) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,93 (2,53) SEK, efter utspädning till 3,93 (2,52) SEK

Juli-september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 79,8 (64,9) MSEK
 • EBITDA uppgick till 28,9 (18,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,0 (15,6) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 25,0 (15,6) MSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till 36,2 (28,4) procent
  • Rörelsemarginalen uppgick till 31,3 (24,0) procent
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,49 (1,06) SEK, efter utspädning till 1,49 (1,06) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt 

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies