Press

Inrättande av valberedning i INTOI

I enlighet med årstämmans beslut den 5 maj 2009 så är valberedning sammansatt till att omfatta Göran Espelund Lannebofonder, Ulf Strömsten Catella samt Tedde Jeansson Tamt AB. Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande. Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies