Press

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2017

Ett starkare Europa resulterar i vårt bästa kvartalsresultat 

Kvartalets EBITDA 33,8 MSEK

januari – september 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 257,4 (243,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 95,3 (82,0) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 37,0 (33,7) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,6 (69,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 31,3 (28,7) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 79,3 (69,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 4,77 (4,27) SEK, efter utspädning till 4,77 (4,27) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 5,89 (5,38) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 90,6 (74,7) MSEK
 • Nettokassan uppgick vid periodens slut till 87,3 (61,6) MSEK

juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,2 (81,1) MSEK
 • EBITDA uppgick till 33,8 (32,9) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 40,1 (40,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (28,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 34,0 (35,1) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 28,2 (28,5) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,61 (1,73) SEK, efter utspädning till 1,61 (1,73) SEK
 • Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,97 (2,18) SEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 31,8 (32,1) MSEK

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies