Press

Inrättande av valberedning INTO.I

‚Äč

I enlighet med årsstämmans beslut 4 maj 2010 så är valberedningen samansatt till att omfatta Ulf Strömsten Catella,  Tedde Jeansson Tamt AB samt Stefan Skarin,  Intoi.  Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.

Intoi AB (publ) grundades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Affärsidén är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-bolag. Intoi äger och utvecklar IAR Systems, Deltaco och Northern som alla har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies