Press

Q1 INTOI AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Renodling avslutad och stark inledning på året för IAR Systems

  • Nettoomsättningen uppgick till 45,8 (43,6) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (2,9) MSEK
  • Rörelsemarginal uppgick till 8,3 (6,7) procent
  • Resultat per aktie uppgick till -3,81 (1,88) SEK
  • I lokal valuta ökade omsättningen med 21 % i USA, 17 % i Europa och med 28 % i Asien
  • Styrelsen nya långsiktiga finansiella mål är att omsättning ska öka med 10-15 % årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel

Väsentliga händelser under perioden

  • Extra bolagsstämma beslutade att dela ut Deltaco ut till aktieägarna

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Deltaco delades ut till aktieägarna med 19 april som första handelsdag på First North
  • Northern avyttrades till dess ledning, vilket ska godkännas av en extra bolagsstämma som hålls direkt efter årsstämman den 3 maj 2011
  • Intois namnbyte till IAR Systems Group AB ska beslutas av årsstämman den 3 maj 2011

Renodlingen är nu avslutad och vi är helt fokuserade på IAR Systems som erbjuder mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. För att spegla detta avser Intoi att byta namn till IAR Systems Group AB på stämma den 3 maj. Det är glädjande att rapportera att IAR Systems fått en mycket bra start på 2011 och ökat omsättningen med 18 procent under det första kvartalet i lokal valuta, säger Stefan Skarin

Intoi AB (publ) grundades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Intoi fokuserar på IAR Systems och avser byta namn till IAR Systems Group AB på stämman den 3 maj. Intoi avyttrar Northern och har delat ut Deltaco.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI mobil: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@INTOI.se

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies