Press

Styrelsen föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Stockholm, Sverige – 30 mars 2020 – Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB föreslår att beslut om utdelning senareläggs till när konsekvensen av COVID-19 (coronaviruset) kan överblickas, och att beslutet inte fattas på ordinarie årsstämma. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 gällande beslut av utdelning för verksamhetsåret 2019. I.A.R. Systems Group har en stark finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet COVID-19 medför.
 
Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 06.00 CET.

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies