Press

Rättelse, saknad MAR-etikett i pressmeddelande ”I.A.R. Systems Group Delårsrapport jan-mars 2020”

Stockholm, Sverige – 29 april 2020.  I.A.R. Systems Group AB meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet “I.A.R. Systems Group Delårsrapport jan-mars 2020” som offentliggjordes idag den 29 april 2020 klockan 13.00.  Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissförbruksförordning.  Information lämnades,  genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020. 

Kontaktpersoner på I.A.R. Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.comStefan Skarin, VD och koncernchef, I.A.R. Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl 15:15. 

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

© IAR Systems 1995-2020 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies