Press

IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2011: Rekordomsättning och fördubblat resultat

  • Nettoomsättningen uppgick till 200,4 (177,9) MSEK, varav 57,5 (48,0) MSEK under fjärde kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,0 (11,9) MSEK, varav 7,7 (2,2) MSEK under fjärde kvartalet
  • Resultat före skatt uppgick till 24,1 (11,9) MSEK, varav 7,7 (2,1) MSEK under fjärde kvartalet
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (6,7) procent för perioden och till 13,4 (4,6) procent för fjärde kvartalet
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 34,8 (13,8) MSEK, varav 13,2 (5,4) MSEK under fjärde kvartalet och nettokassan uppgick vid årsskiftet till 34,5 (12,8) MSEK
  • Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 2,44 (1,08) SEK för året och till 0,96(0,19)SEK för fjärde kvartalet
  • I lokal valuta ökade omsättningen för helåret med 25 % i USA, 17 % i Europa och med 34 % i Asien
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (-) SEK per aktie

“2011 blev ett fantastiskt år med tillväxt, resultatförbättring och förädling av vårt erbjudande. Vi har 2011 funnit ett sätt att utnyttja vår långa historik av oberoende, vår kompetens, våra produkter och vår globala närvaro - säger Stefan Skarin VD IAR Systems AB ”

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies