Press

Omsättningen ökar med 27 % och resultatet fördubblades

IAR Systems Group delårsrapport januari-mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 58,0 (45,8) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (3,8) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (3,7) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-4,1) MSEK och nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 30,8 (17,7) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 (8,3) procent
  • Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter efter betald skatt uppgick till 0,62 (0,32) SEK
  • I lokal valuta ökade omsättningen för kvartalet med 26 % i USA, 20 % i Europa och med 20 % i Asien

”Alla regioner redovisar ökande omsättning under inledningen av året, delvis genom en följd av ökade försäljningsresurser. Vår position i marknaden som en erfaren och oberoende leverantör av användarvänliga utvecklingsverktyg, med ett omfattande erbjudande av support och erbjudande, har resulterat i att efterfrågan av våra produkter ökar.

Lansering av IAR Systems nya portfölj av debugprobar, till följd av den strategiska förvärvet av Signum Systems Corporation i september 2011, har fått positivt mottagande.  Försäljningen av I-jet inleds i slutet av mars vilket betyder att finansiell påverkan sker med start under andra kvartalet 2012.

De närmaste kvartalen kommer att präglas av flera produkt-lanseringar för att möta ökad efterfrågan och utnyttja vår större försäljningskapacitet.” - Stefan Skarin, VD IAR Systems

Väsentliga händelser under perioden

  • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
  • I-jet lanserad och försäljning inledd i slutet av kvartalet

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: 46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Fredrik Medin IR: 46 734 428888 e-post: fredrik.medin@iar.com

© IAR Systems 1995-2021 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies