I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2019

Nettoomsättning 100,0 (97,9) MSEK
Rörelsemarginal 28,1 %
Kunderna bekräftar nya produkternas potential

JANUARI - SEPTEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 298,8 (282,4) MSEK
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 0 %
› EBITDA uppgick till 108,8 (102,5) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,4 (36,3) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 81,3 (84,5) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 27,2 (29,9) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 79,8 (82,1) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,49 (5,02)
SEK, efter utspädning till 4,48 (5,01) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 75,2 (59,2) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -11,7 (88,6) MSEK

JULI - SEPTEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 100,0 (97,9) MSEK
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till -10 %
› EBITDA uppgick till 37,5 (37,8) MSEK, vilket ger en EBITDAmarginal
om 37,5 (38,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 28,1 (31,3) MSEK, vilket ger
en rörelsemarginal om 28,1 (32,0) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 28,8 (31,0) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,58 (1,97)
SEK, efter utspädning till 1,58 (1,96) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 27,3 (14,9) MSEK

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.