INTOI ​DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

Nettoomsättningen ökade i alla innehav och koncernens rörelseresultat steg med 35 procent under det andra kvartalet

Första halvåret 2010:

• Omsättningen uppgick till 305,9 (301,5) MSEK, varav 147,0 (133,0) MSEK under andra kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till 17,1 (19,6) MSEK, varav 7,0 (5,2) MSEK under andra kvartalet.

• Resultat efter skatt uppgick till 15,9 (18,4) MSEK, varav 6,6 (4,6) MSEK under andra kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 1,44 (1,67) SEK, varav 0,60 (0,42) SEK under andra kvartalet.

• Eget kapital per aktie uppgick till 53,81 (55,07) SEK.

• Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -2,2 (24,1) MSEK för perioden, varav 3,3 (19,4) MSEK under andra kvartalet.

 

Nettoomsättningen ökade i alla tre innehav under det andra kvartalet, sammanlagt med 11 procent till 147 MSEK. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 35 procent till 7 MSEK, drivet av de två största innehaven. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Efter att 13,8 MSEK betalats i utdelning är soliditeten 81 (80) procent och bolagets likvida medel uppgår till 45,3 MSEK.

 

IAR Systems mer än fördubblade rörelseresultatet i andra kvartalet. Omsättningen ökade till 42,1 MSEK. Den nya försäljningsstrategin är effektiv och i lokal valuta ökade omsättningen med 9 procent i USA, med 19 procent i Europa och med 34 procent i Japan. Bolagets skalbara affärsmodell bidrog till att rörelseresultatet förbättrades. IAR Systems har presenterat en ny teknologi för energisnål programmering och ett partnerprogram med världsledande realtidsoperativsystem för utvecklare av inbyggda system.

 Deltaco fortsätter sin stabila utveckling och ökade omsättningen med 14 procent till 86,9 MSEK. Som en del i att bredda Deltacos produktutbud och höja leveranskapaciteten har vi ökat varulagret.

 Northern har fullföljt integrationen med Nocom Software vilket inneburit att man stärkt sin position med förnyat produktutbud och bättre räckvidd i försäljningen. Dessutom har bolaget öppnat ett försäljningskontor i Boston, vilket är det andra kontoret på bolagets största marknad, USA.

 Vår stabila finansiella ställning och innehavens starka marknadsposition gör att vi tidigare satt målsättningen att koncernens rörelseresultat för 2010 ska överstiga 2008 års nivå (32,3 MSEK). Vår bedömning är att vi kommer att överträffa vårt finansiella mål för året.

Intoi AB (publ) grundades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Affärsidén är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-bolag. Intoi äger och utvecklar IAR Systems, Deltaco och Northern som alla har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell. Intoi är en drivkraft för tillväxt och lönsamhet genom att aktivt driva försäljningsstrategi, produkterbjudande och bolagsstyrning i teknikbolag.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI mobil: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@INTOI.se

Ladda ner

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.