Q2   IAR SYSTEMS GROUP AB (PUBL)  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Ökad försäljning i alla regioner och förbättrad lönsamhet

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Andra kvartalet utvecklas positivt i alla regioner. Delvis som en följd av en ökad efterfrågan speciellt de mer avancerade tillämpningarna men även av en önskan från våra kunder om att standardisera på våra produkter för att nå en snabbare applikations utveckling och därmed ökat behov av service och support. Trenden att standardisera märks främst inom ARM och Rensesas produktområden.

I andra kvartalet ökade omsättningen med 16 % till 48,9 MSEK. I lokal valuta ökade omsättningen med 34 % i USA, 14 % i Europa och 47 % i Asien.

Rörelseresultatet ökade med 125 % till 5,4 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 % att jämföra med 5,7 % för andra kvartalet 2010 och 8,3 % för första kvartalet 2011.

Vår löpande verksamhet genererade 8,3 MSEK i kassaflöde och i slutet av kvartalet hade vi 30,9 MSEK i kassa och 25,0 MSEK i outnyttjad checkräkningskredit, vilket innebär att disponibla likvida medel uppgår till 55,9 MSEK.

Marknaden för inbyggda system fortsätter att växa som en följd av trenden i digitalisering. Det är främst inom mobila och energismarta applikationer som vi ser den största efterfrågan.

ARM är ett av de snabbast växande bolagen i industrin. Deras teknologi låg bakom 1,1 miljarder mobila enheter bara under andra kvartalet. Vår produkt EWARM följer den utvecklingen som vår största och snabbast växande produkt.

Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter även om finansiella oron i världen påverkar våra möjligheter att förutspå utvecklingen på alla marknader.

Vi planerar för en intensiv höst med rekrytering, ökat antal marknadsaktiviteter samt fortsatt förädling av vår produktportfölj.

Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB

IAR Systems är en av de ledande leverantörerna i världen av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Fredrik Medin IR: +46 734 428888 e-post: fredrik.medin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.