IAR Systems Group AB (publ) delårsrapport jan-mars 2013

Stabilitet och produktlanseringar präglar kvartalet

•   Nettoomsättningen uppgick till 57,7 (58,0) MSEK

•   Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (8,0) MSEK

•   Resultat före skatt uppgick till 8,1 (7,6) MSEK

•   Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1,9 (1,3) MSEK

•   Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 46,7 (30,8) MSEK

•   Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (13,8) procent för kvartalet

•   Resultat per aktie före utspädning och efter
    aktuell skatt uppgick till 0,64 (0,62) SEK

•   Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,53 (0,48) SEK och efter utspädning till 0,49 (0,48) SEK

•   En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 4,1 MSEK vid en jämförelse mellan kvartalen. Tillväxten i lokal valuta uppgick sammantaget i första kvartalet till 7 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•   Lansering av certifierad version av IAR Embedded Workbench för ARM processorer.          

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. MProgramvarananvänds av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: 46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.