IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2012

Omsättningen växer med 15 % och rörelseresultatet ökar med 47 %

Styrelsen föreslår fördubblad utdelning

Väsentliga händelser under året

2012 summeras som tredje året i rad med tillväxt och resultatförbättring. 2013 kommer fortsatt att handla om att förädla vårt erbjudande, fokusera på existerande marknader samt på att nå våra finansiella mål.

 - Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB


IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB på e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.