IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2013

Försäljningsrekord och förbättrad lönsamhet

Nettokassa 81 MSEK, styrelsen föreslår extrautdelning

Oktober - December 2013

har påverkat omsättningen negativt med 2,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 0,8 MSEK

Januari - December 2013

Ordinarie utdelning föreslås uppgå till 3,00 (2,00) samt 2,00 (-)  SEK utöver ordinarie utdelning.

"En del av den tillväxt vi redovisat de senaste åren kan knytas till ett koncept som benämns ”Internet of Things”. Under senare delen av 2013 har såväl aktiviteter som publicitet kring Internet of Things ökat. Idag har vi 46 000 kunder som redan använder IAR Embedded Workbench för att programmera sina produkter. Nu ska dessa produkter även programmeras för att kommunicera med internet, vilket ökar efterfrågan på våra verktyg. 2014 kommer att handla om att förädla vårt erbjudande, och att fokusera på att nå våra finansiella mål."

- Stefan Skarin,  VD,  IAR Systems Group AB 

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 19 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.