IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2014

Tillväxt 18 %, rörelsemarginal 24 % och kassaflöde 24 MSEK

Januari-September 2014

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 20,2 procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende

föregående år uppgick till 16,1 procent

Juli-September 2014

EBITDA-marginalen exklusive effekt av försäkringsärende
föregående år uppgick till 25,3 procent

Rörelsemarginalen exklusive effekt av försäkringsärende föregående år uppgick till 20,8 procent

Väsentliga händelser under perioden

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.