IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2015

Omsättning 77 MSEK, EBITDA 24 MSEK

Rörelsemarginal 26 %, Kassaflöde 18 MSEK

Januari–Mars 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 76,9 (62,0) MSEK
• EBITDA uppgick till 23,7 (13,7) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 20,3 (11,4) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 20,3 (11,6) MSEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 18,3 (13,8) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 83,9 (93,8) MSEK
• EBITDA-marginalen uppgick till 30,8 (22,1) procent
• Rörelsemarginalen uppgick till 26,4 (18,4) procent
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,55 (0,87) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,23 (0,68) SEK och efter utspädning till 1,23 (0,68) SEK

Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.