IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Stark återhämtning i Asien och ett stabilt Amerika

Periodens omsättning 173 MSEK och EBITDA 61 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, Kassaflöde 59 MSEK

Januari – Juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 173,2 (162,3) MSEK
• EBITDA uppgick till 61,5 (49,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,5 (30,3) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 52,0 (41,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,0 (25,4) procent
• Resultat före skatt uppgick till 51,1 (41,2) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 3,17 (2,54) SEK, efter utspädning till 3,17 (2,54) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 3,92 (3,20) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 58,8 (42,6) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 61,7 (32,6) MSEK

April-Juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 86,8 (81,8) MSEK
• EBITDA uppgick till 30,9 (26,0) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,6 (31,8) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 25,8 (22,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,7 (27,0) procent
• Resultat före skatt uppgick till 25,7 (22,0) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,68 (1,34) SEK, efter utspädning till 1,68 (1,34) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,98 (1,69) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamhet

Väsentliga händelser under perioden
• IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Bolaget har utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK

IAR Systems är världens ledande oberoende leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av cirka 46 000 kunder för att utveckla produkter baserade på 8-, 16- och 32-bitars processorer, främst inom styr- och reglerteknik, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems har ett omfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande processortillverkare. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Midcap. 

Stefan Skarin, CEO, IAR Systems Group AB
email stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.