IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2019

Nettoomsättning 99,8 (88,9) MSEK
Rörelsemarginal 29,5%

Investeringar i teknik skapar möjlighet till fyra produktlanseringar under året

JANUARI- MARS 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 99,8 (88,9) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 38,4 (34,7) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 38,5 (39,0) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (29,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,5 (33,2) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 29,2 (29,1) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,68 (1,81) SEK, efter utspädning till 1,68 (1,81) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 19,1 (19,1) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 73,2 (112,2) MSEK

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.