I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2019

Nettoomsättning 106,8 (102,8) MSEK
Rörelsemarginal 25,4 %
Produktens år och kraftig tillväxt i strategiska affärer

HELÅR 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 405,6 (385,2) MSEK,
vilket ger en nettoomsättningsökning på 5 %
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 1 %
› EBITDA uppgick till 145,8 (140,1) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,9 (36,4) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 108,4 (115,6) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 26,7 (30,0) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 107,0 (113,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,96
(6,67) SEK, efter utspädning till 5,95 (6,65) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 105,7 (92,6) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -18,4 (103,3)
MSEK
› Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om
3,00 SEK per aktie inför årsstämman den 29 april 2020

OKTOBER-DECEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 106,8 (102,8) MSEK,
vilket ger en nettoomsättningsökning på 4 %
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 7 %
› EBITDA uppgick till 37,0 (37,6) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 34,6 (36,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 27,1 (31,1) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 25,4 (30,3) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 27,2 (31,7) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,47
(1,60) SEK, efter utspädning till 1,46 (1,58) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 30,5 (33,4) MSEK

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.