I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jul-sept 2022

Q3 2022
Nettoomsättning SEK 106.1m (87.9), EBITDA SEK 34.2m (35.0)

JULI-SEPTEMBER 2022

Tillväxt i nettoomsättningen var 20,6% och 10,8% med
korrigering för valutaeffekt.
› EBITDA uppgick till 34,2 (35,0) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 32,2 (39,8) procent.
› Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (20,9) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 20,8 (23,8) procent.
› Aktiverat arbete för egen räkning var 11,3 (13,7) MSEK.
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
positivt med 8,6 MSEK och rörelseresultat positivt med
5,1 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,4
(41,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE
KVARTALET
› Inga väsentliga händelser under perioden.

Om IAR Systems

IAR Systems erbjuder programvara och säkerhetslösningar för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över två miljoner produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Investor Relations, IAR Systems Group AB
Email: investorrelations@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.