IAR Systems stärker sitt erbjudande för design och kontroll av inbyggda system baserat på tillståndsmaskiner

Version 7.1 av IAR visualSTATE är en kraftigt utökad version som innehåller en mängd nya funktioner för design av tillståndsmaskiner och kontroll av kod

Uppsala, Sverige—2 April — IAR Systems meddelar idag att en ny version av utvecklingsverktyget IAR visualSTATE finns tillgänglig. IAR visualSTATE används för utveckling av tillstånds- och händelsestyrda inbygga system och med denna version utökas verktyget med ett flertal nya funktioner och integrationer.

IAR visualSTATE möjliggör effektiv design av komplext strukturerade applikationer. I steg för steg kan användaren bygga upp sin applikation och lägga till alla funktioner som behövs för att sedan automatiskt generera kod som till 100 procent stämmer överens med designen. IAR visualSTATE innehåller också verktyg för formell verifiering och analys.

Ett antal funktioner för att förenkla och effektivisera designprocessen har lagts till i den senaste versionen, likaså flera nya integrationsmöjligheter. Den innehåller även utökade funktioner för att kontrollera att designen inte innehåller inkonsekventa designsegment och logiska felaktigheter, till exempel genom kompositionell formell verifikation.

IAR visualSTATE är ett fristående verktyg, men kan användas tillsammans med IAR Embedded Workbench vilket möjliggör tillståndsmaskinsbaserad debugging på hårdvara.

Läs mer om och ladda ner gratis evalueringslicenser av IAR visualSTATE på www.iar.com/vs.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. MProgramvarananvänds av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: 46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.