I.A.R. Systems Group AB Årsredovisning 2021

I.A.R. Systems Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 på bolagets webbplats www.iar.com/investerare. Vill du beställa tryckt årsredovisning, maila Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734. 

Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des för offentliggörande 2022-03-25 kl. 13:00 CET.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på IAR Systems webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Ladda ner (PDF)
Ladda ner ()

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.