Investment case

IAR är en världsledande leverantör av programvaruverktyg och tjänster för inbyggda system. Dessa verktyg och tjänster möjliggör utveckling av digitala produkter för drygt 46 000 kundföretag och 150 000 utvecklare, med stöd av en växande efterfrågan på digital teknik främst inom industriellautomation, medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordonsindustri. SecureThingz är en leverantör av avancerade säkerhetslösningar med fokus på IoT. Tillsammans levererarde två företagen lösningar som behövs för att skapa nödvändig säkerhet i en värld av uppkopplade enheter och produkter.

 

headway-5qgiuubxkwm-unsplash

 


 

Title text

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. 

Ett lönsamt tillväxtföretag som
driver förändringen av branschen

Tack vare ledande teknik har IAR Systems programvara en unik marknadsposition med ca 50 procent i marknadsandel på ett globalt plan. Företaget startades för 37 år sedan och har kontinuerligt utvecklat och förfinat sina produkter för att möta kundernas
efterfrågan. Huvudkontoret ligger i Uppsala men genom företagets globala räckvidd kan mer än 95 procent av omsättningen hänföras till marknader utanför Norden. Den anpassningsbara affärsmodellen
omfattar försäljning av flexibla nyttjanderättslicenser för tillgång till den helägda programvaran IAR Embedded Workbench, vilket möjliggör nära kundrelationer, hög kundlojalitet med ca 95 procent återkommande kunder och jämna intäktsströmmar. Den 37-åriga
kärnverksamheten har varit en språngbräda mot större och växande marknader. Det är även bevisat genom den gemensamma visionen och samarbetet med Secure Thingz som inleddes under 2018, och utökar den möjliga marknaden betydligt, från enbart produktutveckling till ett tillhandahållande av tjänster, tillverkning och produkthantering.

image-wide

 

Överlägsen teknik med nya patenterade tillskott

som IAR Systems erbjuder en förutsättning för att utveckla smarta produkter. Digitala produkter finns i alla branscher – från konsumentelektronik, medicinteknik och sjukvård till tillverkningsindustri och fordonsindustri. Alla smarta produkter har ett inbyggt system som styrs av en eller flera processorer. Utvecklaren behöver en programvara för att kunna programmera in instruktioner i processorn som ska styra den smarta produkten. IAR Systems programvara IAR Embedded Workbench hjälper utvecklare att
programmera dessa processorer så att de fungerar
och fyller sin funktion i det inbyggda systemet. De
viktigaste konkurrensfördelarna är följande:

> IAR Systems erbjuder ett unikt produktsortiment
bestående av en komplett verktygskedja för produktutvecklare.

> IAR Systems är fristående och stödjer därmed en rad olika processorarkitekturer, vilket innebär att kunderna kan välja just den programmeringsmiljö som passar deras behov, oavsett processor och projekt. På så sätt behöver inte kunderna låsa sig
till en teknisk plattform, vilket ger en rad fördelar såsom exempelvis att det går att återanvända 70–80 procent av tidigare utvecklad kod.

> IAR Systems levererar överlägsen kvalitet för att kunderna inte ska behöva kompromissa med produkternas prestanda, tillförlitlighet och användarvänlighet, samt att tiden från produkt till marknadslansering ska bli så effektiv som möjligt.

> Genom förvärvet av Secure Thingz har de båda företagen tillsammans en unik, patenterad teknik samt en specialistkompetens inom säkerhet som möter kundernas behov av att säkra sina produkter och immateriella tillgångar.

Title text

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. 

Utbredningen av den digitala tekniken och IoT driver marknadstillväxt

Utbredningen av den digitala tekniken driver marknaden inom inbyggda system, mycket till följd av IoT. Så gott som alla branscher har enheter eller produkter som kan utvecklas ytterligare genom förbättrad kommunikation och anslutning. Marknaden har ett antal underliggande drivkrafter som alla tyder på att det senaste årtiondets stabila tillväxt inom branschen kommer att fortsätta. Faktorer som sannolikt påverkar IAR Systems tillväxt är följande:
› Mycket drivet av IoT sker det en fortsatt ökning av
antalet inbyggda system och av komplexiteten hos
dessa system.
› Efterfrågan är fortsatt hög på tillförlitliga och
avancerade programvaruverktyg som ger en komplett
utvecklingsplattform och effektiv hantering av
tiden från produkt till marknadslansering.
› Nya möjligheter inom fordonsindustrin i takt med
allt mer avancerade fordon når marknaden.
› Nya möjligheter genom att nya spelare tar sig in på
marknaden för inbyggda system. 
› Det finns en outnyttjad potential inom säkerhetslösningar
för inbyggda system. Secure Thingz bedriver sin verksamhet som ett eget bolag, men drar nytta av IAR Systems världsomspännande sälj- och supportorganisation, och därmed dess stora och lojala kundbas. För att belysa marknadspotentialen förutspår ABI Research att säkerhetsmarknaden för inbyggda system kommer att växa snabbt,
i takt med att andelen säkra IoT-produkter växer från dagens 4 procent till nära 20 procent år 2022.
› Processorarkitekturen RISC-V utmanar arkitekturen
Arm, och där positionerar sig IAR Systems för att bli den ledande leverantören av programvara. För RISC-V är vi fortsatt aktiva och har under 2020 lanserat ett antal uppdateringar i våra verktyg som
ger kunderna utökade möjligheter att ta tillvara på processorarktitekturen RISC-Vs möjligheter.

Utbredningen av den digitala tekniken och IoT driver marknadstillväxt

Utbredningen av den digitala tekniken driver marknaden inom inbyggda system, mycket till följd av IoT. Så gott som alla branscher har enheter eller produkter som kan utvecklas ytterligare genom förbättrad kommunikation och anslutning. Marknaden har ett antal underliggande drivkrafter som alla tyder på att det senaste årtiondets stabila tillväxt inom branschen kommer att fortsätta. Faktorer som sannolikt påverkar IAR Systems tillväxt är följande:
› Mycket drivet av IoT sker det en fortsatt ökning av
antalet inbyggda system och av komplexiteten hos
dessa system.
› Efterfrågan är fortsatt hög på tillförlitliga och
avancerade programvaruverktyg som ger en komplett
utvecklingsplattform och effektiv hantering av
tiden från produkt till marknadslansering.
› Nya möjligheter inom fordonsindustrin i takt med
allt mer avancerade fordon når marknaden.
› Nya möjligheter genom att nya spelare tar sig in på
marknaden för inbyggda system. 
› Det finns en outnyttjad potential inom säkerhetslösningar
för inbyggda system. Secure Thingz bedriver sin verksamhet som ett eget bolag, men drar nytta av IAR Systems världsomspännande sälj- och supportorganisation, och därmed dess stora och lojala kundbas. För att belysa marknadspotentialen förutspår ABI Research att säkerhetsmarknaden för inbyggda system kommer att växa snabbt,
i takt med att andelen säkra IoT-produkter växer från dagens 4 procent till nära 20 procent år 2022.
› Processorarkitekturen RISC-V utmanar arkitekturen
Arm, och där positionerar sig IAR Systems för att bli den ledande leverantören av programvara. För RISC-V är vi fortsatt aktiva och har under 2020 lanserat ett antal uppdateringar i våra verktyg som
ger kunderna utökade möjligheter att ta tillvara på processorarktitekturen RISC-Vs möjligheter.