Delårsrapporter

2024 Report
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport Januari–Mars 2024
2024-04-25
I.A.R. Systems Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2023
2024-02-08
2023 Report
I.A.R. Systems Group Delårsrapport tredje kvartalet 2023: Sekventiell tillväxt om 7,5 % med justerad EBITDA om över 40 %
2023-10-25
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2023
2023-08-16
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2023
2023-04-26
I.A.R. Systems Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09
2022 Report
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jul-sept 2022
2022-10-27
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport apr-jun 2022
2022-08-17
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2022
2022-04-26
I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2021
2022-02-10
2021 Report
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2021
2021-10-27
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2021
2021-08-17
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2021
2021-04-27
I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2020
2021-02-09
2020 Report
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2020
2020-11-05
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2020
2020-08-19
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2020
2020-04-29
I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11
2019 Report
I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2019
2019-11-07
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2019
2019-08-21
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2019
2019-04-24
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2018
2019-02-13
2018 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2018
2018-11-09
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018
2018-08-15
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2018
2018-04-25
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06
2017 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2017
2017-10-18
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017
2017-08-16
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2017
2017-04-26
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2016
2017-02-14
2016 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2016
2016-10-20
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2016
2016-08-18
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2016
2016-04-27
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2015
2016-02-10
2015 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2015
2015-10-22
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2015
2015-08-17
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2015
2015-04-29
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2014
2015-02-12
2014 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2014
2014-10-21
IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2014
2014-08-19
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2014
2014-04-24
IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2013
2014-02-05
2013 Report
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2013
2013-10-23
IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2013
2013-08-22
IAR Systems Group AB (publ) delårsrapport jan-mars 2013
2013-04-22
IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2012
2013-02-04
2012 Report
IAR Systems Group Delårsrapport jan-sept 2012
2012-10-24
IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2012
2012-10-24
IAR Systems Group AB Delårsrapport jan-sept 2012
2012-10-24
IAR Systems Group AB (publ) halvårsrapport januari-juni 2012
2012-07-24
Q1 IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012
2012-04-24
IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2011: Rekordomsättning och fördubblat resultat
2012-02-06
IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2011: Rekordomsättning och fördubblat resultat
2012-02-06
2011 Report
Bästa kvartalsresultatet någonsin och tillväxt i alla marknader
2011-10-25
Q2   IAR SYSTEMS GROUP AB (PUBL)  DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011
2011-08-24
Q1 INTOI AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011
2011-05-03
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010
2011-02-10