Affärsidé, mål och strategier

Vår affärsidé är att tillföra ett värde till organisationer som utvecklar produkter med inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och tillförlitlig. 2018 förvärvade vi Secure Thingz för att kunna erbjuda nya möjligheter för våra kunder att säkra sina innovationer. Därmed kan vi ytterligare stärka vår långa relation till våra kunder och deras teknik, och ge våra kunder över hela världen möjlighet att leverera bättre produkter snabbare till sina marknader, samtidigt som de skyddar sig mot intrång och överproduktion.

Strategiska hörnstenar
För att nå målen tillämpar IAR Systems en strategi
med fem hörnstenar:
› Att erbjuda kundnytta genom användarvänlighet,
pålitlighet och kvalitet.
› Att utveckla tekniskt ledande programvara för
inbyggda system.
› Att fördjupa relationen till befintliga kunder
genom att successivt utöka erbjudandet av
produkter och tjänster.
› Att expandera kundbasen genom en ökad
lokal närvaro i hela världen.
› Att aktivt skapa ett nära samarbete med
marknadens viktigaste aktörer för att
skapa långsiktig kundnytta och en unik
marknadsposition.

Försäljningsstrategi
Vår försäljningsstrategi bygger på en licensbaserad affärsmodell i alla geografiska regioner och alla branscher. Utöver detta lägger vi särskilt fokus på marknader där vi bedömer att det finns stor potential, som exempelvis fordonsindustrin och Internet of Things (IoT). Vi har en global räckvidd med huvudkontor i Uppsala och försäljnings- och supportkontor i Sverige, Frankrike, Japan, Kina, Korea, Storbritannien, Tyskland och USA. Dessutom är vi representerade i ytterligare 43 länder via distributörer. Genom förvärvet av Secure Thingz under 2018 utökar vi erbjudandet med nya produkter och tjänster samt en ny målgrupp. Eftersom säkerhet är en fråga om fortlevnad för många företag hamnar ofta frågor om produktsäkerhet inom ledningen eller säkerhetsansvarigas ansvarsområde.

Produktstrategi
Vår produktstrategi är att erbjuda egenutvecklad programvara för programmering av inbyggda system, samt att erbjuda kunderna teknikoberoende i en miljö som förändras snabbt. Därför satsar vi kontinuerligt på innovation och utveckling vid huvudkontoret i Uppsala och utvecklingskontoret i Camarillo, USA. IAR Systems äger rättigheterna till alla sina produkter och tjänster. Produktutvecklingen är främst inriktad på förfining av produktegenskaper och funktionalitet samt anpassning till allt mer krävande processorer och inbyggda system. Vår programvara är oberoende i förhållande till leverantörer av processorer för inbyggda system. Genom förvärvet av Secure Thingz utökar vi vårt kompetensområde samt lägger till produkter inom säkerhet. Den största delen av detta produktsegment utvecklas i Cambridge, Storbritannien. Det sker ett nära samarbete mellan samtliga utvecklingscentrum för att maximera erfarenhetsutbyte och dela kritiska resurser.