Om I.A.R Systems Group

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer

 

IAR är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system och avancerade säkerhetslösningar med fokus på IoT. Vi levererar de lösningar som behövs för att skapa nödvändig säkerhet och säkerställd kvalitet i utveckling av nutidens digitala produkter och framtidens nya innovationer.

Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Moderbolaget i koncernen är I.A.R. Systems Group AB vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid Cap under tickern IAR B.

IAR har 210+ anställda på 13 kontor över tre kontinenter. Huvudkontoret ligger i Uppsala, med sälj- och supportkontor över hela världen.

Investment case

Ett lönsamt företag med ett unikt erbjudande, en central roll i väletablerade partnernätverk och nya tillväxtmöjligheter.

IAR är en världsledande leverantör av programvaruverktyg och tjänster för inbyggda system. Dessa verktyg och tjänster möjliggör utveckling av digitala produkter för drygt 46 000 kundföretag och 150 000 utvecklare, med stöd av en växande efterfrågan på digital teknik främst inom industriell automation, medicinteknik, telekommunikation,
konsumentelektronik, fordonsindustri och avancerade säkerhetslösningar med fokus på IoT. Vi levererar lösningar som behövs för att skapa nödvändig säkerhet i en värld av uppkopplade enheter och produkter.

Investment case
3a_safety
people_crossing_street_ima202221

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i IAR Systems Group

IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. IARs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm MidCap.

Bolagsstyrning