Bolagsstyrning

IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. IARs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm MidCap.

view_over_bridge_cars_on_the_road_scandinav_bf91.jpg

Kontroll och revision

Bolaget har en rad metoder för att kontinuerligt övervaka och kontrollera de risker som är förknippade med att uppnå bolagets mål. Styrelsen bistår ledningen med att identifiera och utvärdera de största riskerna som koncernens verksamhet innefattar. Externa revisorer utses av årsstämman för en period av ett år. Deloitte AB genom Andreas Frountzos, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2021.

Redovisningsprinciper

IAR Systems Group AB:s koncernredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisnings­lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards, IFRS, och IFRS IC-tolkningar sådana de antagits av EU för detaljerade upplysningar kring de redovisningsprinciper som tillämpas hänvisas till senaste årsredovisningen.

Styrelse

Styrelsen för IAR Systems Group.

Det här är styrelsen
iar-systems-corporate.png
2305.jpg

Ledning

Koncernedningen i IAR Systems Group AB

Lär dig mer om ledningen

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.