Inrättande av valberedning INTO.I

I enlighet med årsstämmans beslut 4 maj 2010 så är valberedningen samansatt till att omfatta Ulf Strömsten Catella,  Tedde Jeansson Tamt AB samt Stefan Skarin,  Intoi.  Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.

Intoi AB (publ) grundades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Affärsidén är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-bolag. Intoi äger och utvecklar IAR Systems, Deltaco och Northern som alla har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.