Flaggningsmeddelande i IAR Systems Group AB

Stefan Skarin, VD och styrelseledamot i IAR Systems Group AB (publ) har den 25 maj
2011 köpt totalt 81.000 B-aktier i IAR Systems Group AB.

Stefan Skarin äger därefter 100.000 aktier av serie A och 331.000 aktier av serie B,
vilket motsvarar 3,7 % av kapitalet och 10,6 % av rösterna i IAR Systems Group AB.

 IAR Systems Group AB hette tidigare Intoi AB. Bolaget fick sin nuvarande i namn i maj 2011 efter att ha fokuserat på IAR Systems, delat ut Deltaco till aktieägarna och avyttrat Northern.

IAR Systems är en av de ledande leverantörerna i världen av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

Intoi AB ägde och utvecklade tre teknikbolag, men beslöt i december 2010 att fokusera på IAR Systems som var ett av innehaven. Därför delade Intoi ut Deltaco till aktieägarna och avyttrade Northern i april 2011.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB  mobil: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.