IAR Systems ticker blir IAR på NASDAQ OMX Stockholm

Intoi ABs namnändring till IAR Systems Group AB är nu genomförd. Aktien i IAR Systems Group AB handlas från och med torsdag den 26 maj med den nya tickern IAR på NASDAQ OMX, Stockholm. Namnändringen har genomförts för att spegla bolagets fokusering på IAR Systems.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24 maj, 2011.

– IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system, säger Stefan Skarin VD på IAR Systems AB. Över 14 000 företag använder vår mjukvara för att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter i många olika industrier över hela världen. I lokal valuta växte vi med 13 % under 2010 och med 18 % under första kvartalet 2011. Som renodlat börsbolag lägger vi nu in en växel till för fortsatt tillväxt och ökande lönsamhet.

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används av över 14 000 små och stora företag kunder för att utveckla produkter baserade på 8-,16- och 32-bitars chip, huvudsakligen inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik, telekommunikation och fordonsindustrin. IAR Systems har ett stort nätverk av partners och samarbetar med världens ledande chiptillverkare. IAR Systems Group AB är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information besök www.iarsystemsgroup.com.

IAR Systems kontaktpersoner:
Stefan Skarin, VD IAR Systems

Tel: +46 70 865 10 05                  e-mail: Stefan.skarin@iar.com

Fredrik Medin, Marketing Director, IAR Systems

Tel: +46 18 16 78 00                     e-mail: fredrik.medin@iar.com

IAR Systems Group AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.