IAR Systems försäljning av egna aktier genomförd

Uppsala, måndagen den 28 maj 2012
IAR Systems har idag avyttrat 300 000 egna aktier av serie B. Köpare var ett antal institutionella investerare, vilket förstärker bolagets ägarbas.
Likviden från de avyttrade aktierna kommer att användas för att finansiera tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Signum Systems Corp.
Efter avyttringen äger IAR Systems Group 334 600 egna B-aktier, vilket motsvarar 2,9 % av det totala antalet aktier i bolaget.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. MProgramvarananvänds av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.
För

För ytterligare information kontakta:
Stefan Skarin VD och koncernchef IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@iar.com
Peter Larsson Styrelseordförande IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 32 72 68
e-post: peter.larsson@episerver.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.