IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2011: Rekordomsättning och fördubblat resultat

  • Nettoomsättningen uppgick till 200,4 (177,9) MSEK, varav 57,5 (48,0) MSEK under fjärde kvartalet
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,0 (11,9) MSEK, varav 7,7 (2,2) MSEK under fjärde kvartalet
  • Resultat före skatt uppgick till 24,1 (11,9) MSEK, varav 7,7 (2,1) MSEK under fjärde kvartalet
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (6,7) procent för perioden och till 13,4 (4,6) procent för fjärde kvartalet
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 34,8 (13,8) MSEK, varav 13,2 (5,4) MSEK under fjärde kvartalet och nettokassan uppgick vid årsskiftet till 34,5 (12,8) MSEK
  • Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 2,44 (1,08) SEK för året och till 0,96(0,19)SEK för fjärde kvartalet
  • I lokal valuta ökade omsättningen för helåret med 25 % i USA, 17 % i Europa och med 34 % i Asien
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (-) SEK per aktie

“2011 blev ett fantastiskt år med tillväxt, resultatförbättring och förädling av vårt erbjudande. Vi har 2011 funnit ett sätt att utnyttja vår långa historik av oberoende, vår kompetens, våra produkter och vår globala närvaro - säger Stefan Skarin VD IAR Systems AB ”

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.