IAR Systems Group Delårsrapport jan-sept 2012

Bästa kvartalsresultatet någonsin och rörelsemarginal 18 %

 • Nettoomsättningen uppgick till 170,6 (142,9) MSEK, varav 56,2 (48,2) MSEK under tredje kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (16,3) MSEK, varav 10,1 (7,1) MSEK under tredje kvartalet
 • Resultat före skatt uppgick till 25,0 (16,4) MSEK, varav 9,7 (7,4) MSEK under tredje kvartalet
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick under perioden till 23,1 (20,9) MSEK och
  nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 45,0 (41,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,9 (11,4) procent för perioden och till 18,0 (14,7) procent
  för tredje kvartalet
 • Resultat per aktie före utspädning och räknat på resultat från kvarvarande verksamheter
  efter aktuell skatt uppgick till 1,96 (1,39) SEK, varav 0,77 (0,62) SEK för tredje kvartalet
 • I lokal valuta ökade omsättningen för perioden med 19 % i USA, 16% i Europa och
  med 21 % i Asien jämfört med motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

 • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
 • IAR Systems debugprobe I-jet levereras på alla marknader
 • Avyttring av 300.000 egna aktier i maj till ett värde av 11,6 MSEK
Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.