IAR Systems inleder försäljning av egna aktier

Uppsala, måndagen den 28 maj 2012
Styrelsen för IAR Systems har beslutat att inom ramen för bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2012 ge verkställande ledning i uppdrag att avyttra bolagets egna aktier av serie B.
Avyttring skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Avyttring kan ske från och med den 28 maj 2012 och fram till och med nästa årsstämma. Det högsta antalet B-aktier som avses avyttras uppgår till 300 000 stycken.
Syftet med avyttringen är att finansiera tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Signum Systems Corp. En avyttring av bolagets egna aktier förväntas vidare medföra en utökad institutionell ägarbas samt förbättra likviditeten i bolagets aktie.
IAR Systems AB äger för närvarande 634 600 egna B-aktier, vilket motsvarar 5,4 % av det totala antalet aktier i bolaget.

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

Stefan Skarin VD och koncernchef IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@iar.com
Peter Larsson Styrelseordförande IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 32 72 68
e-post: peter.larsson@episerver.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.