Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

I enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2012 så är valberedning sammansatt till att omfatta,
Ulf Strömsten Catella, Peter Larsson samt Tedde Jeansson. Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.  Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.

Stefan Skarin, VD, IAR Systems Group AB
Tel: +46 70 865 10 05 E-mail: Stefan.skarin@iar.com

Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.