Omsättningen ökar med 27 % och resultatet fördubblades

IAR Systems Group delårsrapport januari-mars 2012
  • Nettoomsättningen uppgick till 58,0 (45,8) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (3,8) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (3,7) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-4,1) MSEK och nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 30,8 (17,7) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 (8,3) procent
  • Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter efter betald skatt uppgick till 0,62 (0,32) SEK
  • I lokal valuta ökade omsättningen för kvartalet med 26 % i USA, 20 % i Europa och med 20 % i Asien

”Alla regioner redovisar ökande omsättning under inledningen av året, delvis genom en följd av ökade försäljningsresurser. Vår position i marknaden som en erfaren och oberoende leverantör av användarvänliga utvecklingsverktyg, med ett omfattande erbjudande av support och erbjudande, har resulterat i att efterfrågan av våra produkter ökar.

Lansering av IAR Systems nya portfölj av debugprobar, till följd av den strategiska förvärvet av Signum Systems Corporation i september 2011, har fått positivt mottagande.  Försäljningen av I-jet inleds i slutet av mars vilket betyder att finansiell påverkan sker med start under andra kvartalet 2012.

De närmaste kvartalen kommer att präglas av flera produkt-lanseringar för att möta ökad efterfrågan och utnyttja vår större försäljningskapacitet.” - Stefan Skarin, VD IAR Systems

Väsentliga händelser under perioden

  • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
  • I-jet lanserad och försäljning inledd i slutet av kvartalet
Ladda ner (PDF)

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.